Jastrych Anhydrytowy Zalety

Jastrych Anhydrytowy

-przy tym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na zalety tego materiału.

Zalety
– Ciekła konsystencja ułatwiająca łatwe rozlanie się i wypoziomowanie mieszanki
– Wysoka wydajność ekip wykonawczych- nawet do 1000m2 dziennie
– Jastrych anhydrytowy nie wymagają zbrojenia.
– Istnieje możliwość chodzenia po nowej posadzce anhydrytowej po ok. 48 godzinach
– Kontynuacja dalszych prac budowlanych i wykończeniowych po 4 dniach od momentu wykonania jastrych anhydrytowy
– Po 7 dniach można włączyć ogrzewanie podłogowe
– Wysoki stopień płynności zapewnia bardzo gładką powierzchnię tych posadzek

Dodatkową zaletą jastrychu anhydrytowego jest na pewno dylatowanie pomieszczeń.Gdzie  dylatacje wykonujemy przy ogrzewaniu podłogowym na płycie 300 m2 .Przy tradycyjnych jastrychach co 30m2 !!!

W porównaniu do jastrychów cementowych znacznie wyższy stosunek wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie sprawia, że produkt nie wymaga zbrojenia.

Niska porowatość pozwalająca na szybkie oddawanie ciepła pomieszczeniu. Jastrych Anhydrytowy jest szczególnie zalecany w konstrukcjach z ogrzewaniem podłogowym.

Po stwardnieniu anhydryt stanowi niepalny gips dwuwodny o szczególnych właściwościach ognioochronnych klasa A1

jastrych anhydrytowy
jastrych anhydrytowy

 

 

 

Parametry Techniczne Zgodnie z Normą PN EN 13813, DIN 18560

wytrzymałość na ściskanie od C 20 do C 40
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu od F4 do F7
możliwość chodzenia po jastrychu po 48 godzinach
obciążalność warunkowa po ok. 5 dniach
przewodność cieplna 1,4 – 1,8 W/m*K
współczynnik rozszerzalności cieplnej 0,012 mm/m*K
Możliwość uruchomienia ogrzewania podłogowego po ok. 4 dniach
maksymalna temperatura zasilania + 50
maksymalna dopuszczalna wilgotność dla jastrychów do układania okładzin podłogowych(wykładziny elastyczne, tekstylne, laminat, parkiet) mierzone aparatem CM ? 0,3 CM- %
Maksymalna dopuszczalna wilgotność dla jastrychów nie ogrzewanych do układania okładzin podłogowych j.w mierzone aparatem CM ? 0,5 CM – %
zachowanie w czasie pożaru A1-materiał niepalny

 

 
Polecamy firmę z długoletnim doświadczeniem posadzki anhydrytowe
 

Przy wyborze jastrychu anhydrytowego proszę pamiętać o dokładnym przygotowaniu podłoża.

Co pozwoli nam wykonać w sposób prawidłowy i zgodny ze sztuką jastrych anhydrytowy.

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]