Barytobeton

Barytobeton stosowana do budowy osłon pochłaniających promieniowanie jonizujące (posadzki,tynki, ściany) np. w pracowniach radiologicznych.

Beton Ciężki produkowany jest zgodnie z Normą PN-EN 206-1:2003: „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” lub Normą PN-88/B-06250 „Beton zwykły”, uwzględniając też szczegółowe specyfikacje klientów.

Barytobeton -Charakterystyka

Konsystencja: S3-S4 lub K5
Gęstość mieszanki: ok. 3400kg/m³
Zawartość powietrza: ok.1-2%
Maksymalny czas zachowania urabialności: 90 min. (jeśli nie określono inaczej)
Wytrzymałość na ściskanie: C25/30 (B30) lub C30/37 (B37)
Gęstość w stanie suchym: ≥3200 kg/m³
Nasiąkliwość: ≤ 5%

 

JMM system
JMM system

Stosowany w szpitalach, radioterapii, przystosowanych do instalacji urządzeń radioaktywnych i budowanych z materiałów odpornych na promieniowanie, budowie elektrowni atomowych, bunkrów przeciwatomowych.

Do naszych ciekawszych realizacji z użyciem barytobeton można zaliczyć budowę bunkra przeciwatomowego na Ukrainie.

Współpracowaliśmy z elektrownią atomową w Czarnobylu w celu dostawy materiałów.

 

 

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu

[Głosów:3    Średnia:2/5]